top of page

12. Sporto centro veiklos rūšys:

12.1. pagrindinė veiklos rūšis – sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

12.2. kitos veiklos rūšys: 12.2.1. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

12.2.2. sportinė veikla, kodas 93.1;

12.2.3. sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11;

12.2.4. kita sportinė veikla, kodas 93,19;

12.2.5. pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.20;

12.2.6. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

12.2.7. sporto įrangos nuoma, kodas 77.21.40;

12.2.8. kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;

12.2.9. kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla, kodas 79.90;

12.2.10. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis transportas, kodas 49.39;

12.2.11. pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas, kodas 41.20.20;

12.2.12. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

12.2.13. fizinės gerovės užtikrinimo veikla, kodas 96.04;

12.2.14. sporto klubų veikla, kodas 93.12; 12.2.15. poilsio sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 77.21; 12.2.16. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20.

bottom of page