top of page

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto Centro taryba

 • Monika Kregždytė, krepšinio trenerė, trenerių atstovė, Centro tarybos pirmininkė;

 • Dalė Drevinskienė, šaudymo trenerė, trenerių atstovė;

 • Simas Strelcovas, lengvosios atletikos treneris, trenerių atstovas;

 • Laima Kėželienė, tėvų (globėjų) atstovė, Centro tarybos sekretorė;

 • Raimondas Čepokas, tėvų (globėjų) atstovas;

 • Gita Einorienė, tėvų (globėjų) atstovė;

 • Lukas Žvalionis, ugdytinių atstovas;

 • Gabija Šteinbergaitė, ugdytinių atstovė;

 • Toma Einorytė, ugdytinių atstovė.

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro Darbo  taryba

 • Donalda Povilonienė, raštvedė – kasininkė, Darbo tarybos pirmininkė;

 • Rolandas Puodžiūnas, vairuotojas, Darbo tarybos sekretorius;

 • Reda Jakubėnienė, valytoja.

Darbo tarybos veiklos reglamentas

Darbo tarybos 2022 m. veiklos ataskaita

bottom of page