top of page

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centras įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektą „Vaikų socialinis įtraukimas per sportinius užsiėmimus“, kurio tikslas - skatinti vaikų fizinį aktyvumą formuojant sveiko gyvenimo būdo ugdymosi poreikius.

Nuo 2021 m. rugsėjo mėnesio vieną kartą per savaitę miesto darželių šešiamečiams organizuojamos vienos valandos trukmės sportinės treniruotės. Kasdien į kūno  kultūros ir sporto centro salę, esančią Rotušės g. 2, Biržai, renkasi skirtingų darželių auklėtiniai, kuriuos, aktyviai judėti bei reguliariai įsitraukti į sveikos gyvensenos veiklas, kviečia ir ugdo trys treneriai. Užsiėmimuose vaikai saugiai sportuoja ant tatami kilimų, mankštinasi, išbando įvairias sporto šakas. Vaikams judėjimas ir aktyvus gyvenimo poreikis yra įgimtas, todėl kryptingas sportas ne tik naudingas sveikam vaiko vystymuisi, bet ir gerai emocinei būsenai palaikyti.

Sporto užsiėmimuose dalyvauja miesto darželių auklėtiniai, kurių didžioji dalis iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų.

Tikimės, kad užklupusi pandemija nesužlugdys planų, ir galėsime sėkmingai vykdyti užsiėmimus ir įgyvendinti šį projektą.

zenklas_2015 04 13.jpg
bottom of page