top of page

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centras, siekdamas plėtoti ugdymo įvairovę ir užtikrinti treniruočių kokybę, organizuoja ne tik treniruotes, varžybas, turnyrus ir pan., dalyvauja įvairiuose kvalifikacijos kėlimo seminaruose, bet ir dalinasi gerąja patirtimi su kitų įstaigų treneriais.  2022 m. kovo 9 d. dziudo treneriai dalijosi gerąja patirtimi su Pasvalio sporto mokyklos, Panevėžio sporto centro ir Panevėžio dziudo klubo „Ristis“ treneriais bei vedė bendrą dziudo treniruotę.

Treniruotės metu buvo demonstruojami ne tik dziudo technikos ir taktikos veiksmai, bet ir skirtas dėmesys bendrajam fiziniam lavinimui bei savidisciplinos ugdymui. Treniruotė buvo baigta šūksniais „Karui – ne!“, „Tegyvuoja Ukraina!“.

Treniruotės pabaigoje visi vykusioje refleksijoje vieningai prieita prie išvados, kad gerosios patirties dalijimasis ne tik tarp trenerių, bet ir tarp ugdytinių įtakoja teigiamus pokyčius ugdytinių pasiekimams.

bottom of page